Kontaktiniai duomenys: +37065698980
Mano krepšelis (0,00 €)

Asmens duomenų apsauga ir privatumas

Kontaktiniai duomenys, susiję su asmens duomenų tvarkymu

Jūsų asmens duomenys įsigyjami ir tvarkomi SIA ORCCAN, registracijos Nr. LV40103949850, registruotas biuras Talivalža g. 20 k-1-14, Ryga, Latvija, LV-1006.

Kontaktiniai duomenys asmens duomenų tvarkymo klausimais:

telefonu+370 645 49494 rašant elektroninį laišką [email protected]

Bendras įmonėje atliekamų asmens duomenų tvarkymo aprašas

Bendrovė SIA ORCCAN tvarko klientų asmens duomenis vadovaudamasi 2018 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Su klientų asmens duomenimis elgiamės labai atsakingai, suprantame jų prasmę ir vertę. Patvirtiname, kad Kliento duomenis gauname ir tvarkome atsižvelgdami į konfidencialumą ir šiuos principus:

asmens duomenų tvarkymas teisėtu ir skaidriu būdu;
duomenų gavimas konkrečiais tikslais, reikalingais duomenims apdoroti, informuojant Klientą apie šiuos tikslus asmens duomenų gavimo metu; duomenų gavimas
tik atitinkamais tikslais; įmonė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir naujausi,
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus; įmonė užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau, nei būtina atitinkamų duomenų gavimo tikslais;
įstaigoje įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.


Ši informacija susijusi su asmens duomenų tvarkymu:

- fiziniai asmenys, užsiregistravę megango.lv interneto svetainėje;

- fiziniai asmenys, vykdantys arba pateikę užsakymą megango.lv pagrindiniame puslapyje;

- fiziniai asmenys, apsilankantys megango.lv interneto svetainėje;

- fiziniai asmenys, elektroniniu būdu, telefonu ar asmeniškai susisiekę su ORKESTRU;

- asmenys, nurodyti megango.lv ads/articles/blogs apie mūsų įmonės organizuojamus seminarus, kursus, seminarus ar kitokią veiklą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Nurodyti asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šiais tikslais:

- susisiekti su jumis pagal užsakymą;

- tvarkymo užsakymai;

- pavedimų siuntimas;

- kaupimą kliento sąskaitoje;

- apskaitos administravimas;

- apskaitos dokumentų tvarkymas;

Susijusių asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie nustatytą ar atpažįstamą fizinį asmenį. SIA ORCCAN apdoroja asmens duomenų kategorijas, pvz.:

- asmens tapatybės duomenys (vardas, pavardė);

- kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);

- nurodyto užsakymo pristatymo adresą;

- Kliento banko sąskaitos numeris.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

SIA ORCCAN apdoroja Kliento asmens duomenis pagal Kliento duomenų subjekto sutikimą, taip pat pagal teisėtus (teisėtus) bendrovės interesus. SIA ORCCAN TEISĖTI interesai yra šie:

- vykdyti komercinę veiklą;

- tvarkys įsakymą;

- administruoti kliento sąskaitą pagrindiniame puslapyje;

- užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę;

- užtikrinti efektyvius verslo valdymo procesus;

- prekių reklama;

- administruoja mokėjimus;

- kreiptis į viešąjį administravimą ir operatyvines institucijas bei į teismą dėl jų teisėtų interesų gynimo;

- analizuoti pagrindinio puslapio veikimą, plėtoti ir įgyvendinti patobulinimus;

Asmens duomenų saugojimo trukmė

SIA ORCCAN saugo asmens duomenis trumpiausiu įmanomu laikotarpiu, siekdamas užtikrinti, kad klientų duomenų bazės informacija būtų reguliariai tvarkoma ir atnaujinama, taip pat atlikti visi būtini apskaitos įsipareigojimai.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Asmens duomenys, įrašyti į mūsų įmonės klientų duomenų bazę, gali būti perduoti tik trečiosioms šalims, teikiančioms užsakymų pristatymo, taip pat apskaitos paslaugas, ir tik prireikus. Patvirtina, kad trečiosios šalys, kurioms perduodami Kliento duomenys, laikosi asmens duomenų apsaugos principų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vadovaudamasi Europos Parlamento ir 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Mūsų įmonės klientų duomenys nėra siunčiami už Europos Sąjungos ribų.

Klientas - asmens duomenų subjektas, teisės

norint gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
gauti prieigą prie jums saugomų asmens duomenų;
reikalauti teisingų, netikslių ar neišsamių asmens duomenų;
reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei jų nebereikia arba jų tvarkymas neteisėtas;
prieštarauti asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais arba atsižvelgiant į konkrečią jūsų padėtį;
reikalauti, kad sprendimai, pagrįsti automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, būtų susiję su jūsų asmeniniais duomenimis; gauti jūsų asmens duomenis automatiniu įskaitomu formatu ir siųsti kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“); reikalauti,
kad sprendimai, pagrįsti tik jūsų asmeniniais duomenimis, būtų svarbūs.
Šiuo atveju jūs taip pat turite teisę pareikšti savo nuomonę ir apskųsti sprendimą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite kreiptis į savo įmonę SIA ORCCAN, pateikdami užklausą. SIA ORCCAN NE vėliau kaip per mėnesį be reikalo atsakys į jūsų prašymą. Jei įmonė neketina patenkinti jūsų prašymo, nurodoma priežastis. Kad galėtumėte naudotis savo teisėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti informaciją, patvirtinančią jūsų tapatybę.

Turite teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo ir saugojimo mūsų duomenų bazėje. Jie bus įgyvendinami tokiu lygiu, kad būtų galima vykdyti įmonės apskaitos reikalavimus.

Naudokite slapukus

Kad mūsų internetinė parduotuvė veiktų sėkmingai, kaip ir kitos parduotuvės bei interneto ištekliai Latvijoje ir pasaulyje, naudojame slapukus megango.lv (anglų kalba – „slapukai“).

Ką reiškia „slapukas“?

Slapukas yra mažas failas, siunčiamas į jūsų įrenginį, pvz., mobilusis telefonas, kompiuteris ar planšetinis kompiuteris megango.lv vizito metu, ir saugomas tame įrenginyje. Kiekvieno paskesnio apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į pradinį kilmės puslapį arba į kitą svetainę, kurioje atpažįstamas slapukas, taip prisimenant nustatymus, kuriuos pasirinkote naudoti interneto parduotuvę, ir kad kiekvienam skaitytojui būtų patogiau naudotis ja.

Kodėl megango.lv naudoja slapukus?

megango.lv interneto parduotuvė naudoja slapukus, kad prisimintų, ar jūs jau sutikote, kad mes naudojame slapukus mūsų pagrindiniame puslapyje, ir kad jūsų patirtis būtų patogesnė ir malonesnė, būtent, kad su slapukais mes galime rasti produktus ir techninius sprendimus, kurie geriausiai atitinka jūsų interesus.

Šie slapukai yra anoniminiai, todėl negalite identifikuoti savo tapatybės, tačiau galime kaupti slapukų duomenis apibendrintai, sužinoti, kokiuose įrenginiuose mūsų parduotuvė lankosi dažniausiai, gauti techninius ir socialinius grafinius duomenis, kad interneto parduotuvės techninė komanda ir produktų diegimo komanda galėtų geriau suprasti mūsų klientų įpročius ir interesus. Tai padeda suplanuoti techninę pagrindinio puslapio plėtrą taip, kad megango.lv būtų dar patogesnis naudoti.

Sukauptomis nedidelėmis vietomis gali naudotis SIA ORCCAN skyriai, mūsų patikimi partneriai, taip pat valdžios institucijos. Naudojame partnerių „leadersend“ ir „Google Analytics“ sukurtus įrankius informacijai anonsuoti ir analizuoti kiekybiniais būdais.

Kaip išjungti slapukus?

Jūs, kaip prietaiso naudotojas, kontroliuojate, ar sutinkate naudoti slapukus mūsų parduotuvėje. Jei sutikote naudoti slapukus, bet persigalvojote, galite juos ištrinti iš savo prietaiso. Jei nenorite, kad slapukai būtų visiškai pritaikyti jūsų kompiuteryje, dauguma naršyklių siūlo galimybę nustatyti slapukų blokavimą, tačiau jei taip, kiekvieną kartą apsilankę mūsų tinklo parduotuvėje turėsite rankiniu būdu koreguoti nustatymus. Taip pat yra galimybė, kad kai kurios funkcijos arba internetinio darbo skyriai neveiks arba veiks ribotai.

Kai lankotės megango.lv interneto parduotuvėje, sutinkate, kad kaupiame ir naudojame jūsų įrenginyje saugomus slapukus apibendrintai, anonimiškai. Galite atsisakyti bet kuriuo metu panaikindami savo prietaise saugomus slapukus. Daugiau skaitykite čia: https://www.aboutcookies.org/.

Jei kyla klausimų ar pasiūlymų, saugiai parašykite mums ant [email protected]

Close